Kde jsem:  Katalog  >  Knihy a filmy  >  Knihy  >  Odborná literatura  >  Výrobce Matica Slovenská

Odborná literatura - Výrobce Matica Slovenská

22 produktů
Produktů na stránku:
Seřadit:
Cena od
do

Druh

 

Jozef Ondrej Markuš Biblické ženy Starej a Novej zmluvy

Jozef Ondrej Markuš: Biblické ženy Starej a Novej zmluvy Matica slovenská 2010 Kniha, slovenština, 434 stran Parametry produktu Kniha Druh sortimentu Slovenština Jazyk Markuš Jozef Ondrej Autor 2010 Rok vydání 1. vydání Pořadí vydání 145 x 205 x 30 mm fo...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Baťovská architektúra na Slovensku

Baťova expanzia na ekonomických trhoch sveta kulminovala roku 1938, keď jeho pobočné spoločnosti pôsobili v 33 krajinách sveta, pričom jeho výrobky kupovali v 82 krajinách sveta. Len v bývalom Československu zamestnával vyše 42-tisíc ľudí. Ekonomická exp...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Gorali

Umění Druh

Svojrázni obyvatelia hôr na slovenskom, poľskom a českom pomedzí majú tajuplný pôvod, osobité zvyky, vlastné nárečie a rázovitú, nezameniteľnú kultúru odvodenú od valaského folklóru. Odkiaľ prišli a čo nám priniesli? Aké dedičstvo vytvorili počas mnohýc...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Ján Stacho Jazyk ako obraz

Publikácia prináša komplexne a organicky spracovaný materiál o poetickej tvorbe básnika Jána Stacha v reláciách vytýčenej témy. Obsahuje známe životopisné údaje doplnené faktami s viacerých relevantných zdrojov, ktoré doposiaľ v komplexnom celku takto za...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Kde mŕtvi žijú a nemí hovoria

Kde mŕtvi žijú a nemí hovoria – takým čarovným miestom je archív, v ktorom myšlienky osobností po ich smrti ožívajú, žijú a ďalej pôsobia a ich ústa, ktoré sa zatvorili a onemeli v hrobe, znova prehovorili a hovoria. Publikácia vznikla vďaka dlhoročnému ...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Ladislav Zábojský a cyrilo-metodská tradícia

Jadro publikácie tvorí pohľad na životné osudy, cirkevné pôsobenie a dielo spišského biskupa Ladislava Zábojského (1793-1870). Tento cirkevný hodnostár a národný dejateľ sa totiž ako jediný pridal k výzve Štefana Moyzesa, a pod jeho vedením sa v júli 186...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Medzinárodné verejné zdravotníctvo

Predkladaná publikácia nadväzuje na titul Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie z roku 2014. OBSAH 1. Čo je medzinárodné verejné zdravotníctvo 2. Zdravie 2020 3. Globálna záťaž chorobami 4. Falzifikovanie liekov 5. Antimikrobiálna rezis...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Moja dedina My Village

Umění Druh

Výberová kolekcia 110 fotografií z obdobia 1953 – 1968, z ktorých väčšina ešte nebola publikovaná, zachytáva autentické okamihy zo života severoslovenskej dediny v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Pred užasnutými očami diváka defiluje svojské univerz...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Národná kultúra ako rezonančný priestor

Dielo významného literárneho vedca, estetika a kulturológa vychádza z tézy, že národná kultúra je fenomén eminentne európsky. Objasňuje princíp jednoty v rozdielnosti ktorý nevyvracajú ani súčasné procesy integrácie a globalizácie. Rezonančný priestor n...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Oblátnice

Neodmysliteľnou súčasťou slávnostne prestretého štedrovečerného stola sú vianočné oblátky – prvý chod štedrej večere so symbolickým posvätným významom. Úkony spojené s prípravou a pečením oblátok majú veľmi starú tradíciu, ktorá korení v tradícii oblátko...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Počiatky pravekého umenia na Slovensku

Dejiny slovenského umenia sa začali písať dávno pred prvou písomnou zmienkou. Svedčia o tom praveké pamiatky hmotnej kultúry z nášho územia, ktoré majú charakter umeleckej tvorby, úžitkového umenia alebo umeleckého remesla, od paleolitu až po záver doby ...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Pohľady do stredovekých dejín Slovenska

Historická monografia prináša vzácne informácie o tajomstvami zahalenej časti slovenských dejín. Zaoberá sa procesom pokresťančovania územia Slovenska, výskumom patrocínií v historickom vývoji, sleduje proces vzniku rehoľných komunít a ich etablovanie na...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Politické dejiny Martina

Dielo regionálneho historika analyzuje špecifickú rolu mesta Martin v slovenských dejinách a jej premeny, od 40. rokov 19. storočia, keď bol Turčiansky Sv. Martin málo významným mestečkom Turčianskej župy, cez postupný nárast jeho významu v súvislosti s ...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód

Pôvod hlaholiky patrí k fundamentálnym otázkam slavistiky už vyše stopäťdesiat rokov. Za toto dlhé obdobie vznikli celé desiatky teórií, hypotéz či predstáv, ktoré mali vyriešiť tento neľahký problém, no napriek tomu musíme konštatovať, že otázka pôvodu ...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Ranogotický Kostol sv. Margity v Turčianskom Jasene

Kostol Sv. Margity v Turčianskom Jasene vznikol niekedy v druhej polovici 13. storočia a prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1332. Je vzácnou architektonickou pamiatkou, i pamätníkom dejín Turca a dejín kresťanstva na Slovensku, presvedčivým svede...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Slováci a Maďari

Predkladaná monografia je syntetickým pohľadom na viac ako tisícročie vzájomnej koexistencie a konfrontácií, s dôrazom na retrospektívu bilaterárnych politických vzťahov za ostatné dvadsaťročie. Čitatelia na oboch stranách hranice by mali mať na pamäti a...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Slovakistika 2013

Zborník s tematickými celkami Slovakistika; Jazykoveda; Literárna veda; Kulturológia; Vedecké informácie prezentuje výsledky vedeckého výskumu tých spoločenskovedných disciplín, ktoré nezahŕňajú ostatné printové média Matice slovenskej (Historický zborní...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Syntagmatický slovosled v slovenčine

Obsiahla monografia významného jazykovedca sa sústreďuje na systematický výklad slovosledu podmieneného výstavbou syntagmy ako jednej zo základných stavebných jednotiek vety. Vychádza z gramatickej a lexikálnosémantickej spájateľnosti slova ako elementár...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Vianočné sviatky na Podpoľaní

Vianočné zvykoslovie je mimoriadne cennou súčasťou nášho duchovného dedičstva. Knižné dielo predstavuje historickú i súčasnú podoba tradičných ľudových zvyklostí na Podpoľaní (Hriňová, Detva, Detvianska Huta a bezprostredné okolie). Súhrnne spracúva doku...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Matica slovenská Zastávky na znamenia

Literárny kritik v súbore článkov o literatúre a recenzií hodnotí súčasnú slovenskú poéziu (od 90. rokov 20. stor.), sčasti aj prózu, pričom sa snaží o primeraný odstup a priestor pre vlastný názor čitateľa. Informačne bohaté sú napr. štúdie o dielach J...

Koupit nejlevněji Porovnat ceny

Nejnovější Odborná literatura:

The Ferrari Book

One must first imagine a car, stated Enzo Ferrari. Nobody creates pictures worthy of the Commendatore’s imagination quite like Günther Raupp. Not just a random flood of images, this internationally renowned automotive photographer’s artworks capture the ...

Do obchodu

Analýza systémů měření (MSA)

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout směrnice pro posuzování kvality systému měření. Tyto směrnice jsou dosti obecné, aby mohly být použity pro libovolný systém měření, především jsou však určeny pro systémy měření používané v oblasti průmyslu. Řada ana...

Do obchodu

Zdeněk Bauer: Stroje na stavbách

Počet stran: 664+232 stran Vazba: pevná vazba Rozměr: 220×330 mm Hmotnost: 4590 g Jazyk: český jazyk ISBN: 9788086925110 Rok vydání: 2011

Do obchodu

Neželezné kovy

 Příručka je druhým aktualizovaným stejného názvu. Vychází v době, kdy mezinárodní propojení průmyslu se  stále více  rozšiřuje a výroba se zajišťuje podle zahraniční konstrukční dokumentace, v níž označení materiálu odpovídá  technickým  normám země pův...

Do obchodu

Náš dům XXI: Rodinné domy

Katalog Náš dům nabízí velký výběr projektů rodinných domů. včetně novinek, s mnoha zajímavými informacemi týkajících se výběru, přípravy a stavby rodinného domu. Rodinné domy jsou navrženy a projektovány ve 4 energetických standardech (nárocích na sp...

Do obchodu

Pavel Scherer, Jan Dvořák: O srnčí zvěři

Kniha vznikla na základě série úspěšných článků, publikovaných v měsíčníku Svět myslivosti v letech 2005 až 2009. Kniha, která se svým pojetím zcela vymyká tradičním monografiím věnovaným srnčí zvěri, si klade za cíl zprostředkovat čtenářům poznatky z ch...

Do obchodu

Michal Ovčáčik: MiG-21 F/U

"Jedenadvacítka" se koncem 60. a během 70. let stala nejpoužívanější bojovou proudovou stíhačkou na světě. Původně byl letoun konstruován jako přepadový stíhač a jako takový byl v roce 1960 zařazen do služby k útvarům sovětského letectva. První verze toh...

Do obchodu

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Štvrté, aktualizované a doplnené vydanie knihy Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom potrebn...

Do obchodu

Ladislav Bína, Zdeněk Žihla: Bezpečnost v obchodní letecké dopravě

V prognózách mezinárodních leteckých organizací a významných výrobců letecké techniky se předpokládá růst objemu letecké dopravy až kolem 5 % ročně. Řada současných technických prostředků letových provozních služeb, palubních systémů letadel, komunikační...

Do obchodu

Pasivní domy 2010

Publikace PASIVNÍ DOMY 2010 navazuje na předchozí ročníky a obsahuje odborné příspěvky řady českých i zahraničních expertů v oblasti pasivních domů. Nová řešení, zkušenosti s výstavbou a užíváním, použití inovativních výrobků a další zde prezentované pří...

Do obchodu

Srovnání cen Odborná literatura

Na CoChces.cz najdete ty nejnižší ceny v kategorii Odborná literatura Prošli jsme ceny u celkem 7633 produktů a našli pro vás ty nejvýhodnější akční nabídky. Na CoChces.cz můžete vybírat Odborná literatura dle požadovaných parametrů a jednoduše si srovnat ceny z různých internetových obchodů a vybrat tu nejnižší.

CoChces.cz rovná ceny do latě a pomáhá vám najít nejlevnější produkty z 63 internetových obchodů. S Cochces.cz ušetříte a naleznete tu nejlevnější variantu vašeho oblíbeného produktu. Nenechte si ujít žádnou slevu a porovnávejte ceny zboží na CoChces.cz.

CoChces.cz je nejrychleji rostoucí srovnávač v ČR, na kterém vám neunikne žádný nový produkt na trhu. Nevíte si rady s výběrem toho nejlepšího produktu? Zkuste se inspirovat v kategorii TOP produktů, ve které naleznete ty nejčastěji navštěvované produkty. Pátrejte, srovnávejte a nakupujte nejlevněji s CoChces.cz.