Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Kleste na jazyk young

Nalezeno 255 produktů

Stredoškolská fyzika 1 - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Pre stredné školy Pre maturantov a ako príprava na prijímacie pohovory na vysoké školyDruh sortimentu : Kniha, Stredoškolská fyzika 1, Jazyk : Slovenština, Počet stran : 64

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Kvadratické rovnice I.diel - RNDr. Marián Olejár

Autor : RNDr. Marián Olejár, Pre vysoké školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školyDruh sortimentu : Kniha, Kvadratické rovnice I.diel, Jazyk : Slovenština, Počet stran : 64

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Kužeľosečky 2 Elipsa I.diel

, Zbierka obsahuje 89 vyriešených príkladov. Je určená: Pre vysoké školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školyDruh sortimentu : Kniha, Kužeľosečky 2 Elipsa I.diel, Jazyk : Slovenština, Počet stran : 66

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Kužeľosečky 3 Hyperbola I.diel - RNDr. Marián Olejár

Autor : RNDr. Marián Olejár, Zbierka obsahuje 81 vyriešených príkladov. Je určená: Pre vysoké školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školyDruh sortimentu : Kniha, Kužeľosečky 3 Hyperbola I.diel, Jazyk : Slovenština, Počet stran : 66

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Lineárne nerovnice I.diel - Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

Autor : Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár, Pre základné školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školyDruh sortimentu : Kniha, Lineárne nerovnice I.diel, Jazyk : Slovenština, Počet stran : 64

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Lineárne nerovnice s absolútnou hodnotou - Marián Olejár jr., Iveta Olejárová

Autor : Marián Olejár jr., Iveta Olejárová, Zbierka obsahuje 57 vyriešených príkladov. Je určená: Pre základné školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školyDruh sortimentu : Kniha, Lineárne nerovnice s absolútnou hodnotou, Jazyk : Slovenština, Počet stran : 64

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Lineárne rovnice s parametrom I.diel - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Pre stredoškolákov. Pre maturantov a ako príprava na vysoké školy.Druh sortimentu : Kniha, Lineárne rovnice s parametrom I.diel, Jazyk : Slovenština, Počet stran : 64

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Albert Einstein 1 - RNDr. Marián Olejár

Autor : RNDr. Marián Olejár, V časti I.rokov 1879 - 1904 chceme ukázať, že príprava na prevratný rok 1905 nebola všedná, hoci samotný život A.Einsteina navonok prebiehal normálne, všedne. Nebol zázračné dieťa, pred maturitou ušiel z gymnázia, ako mladšiemu sa mu nevydaril prijímací pohovor na vysokú školu, nebol ani výborný študent s červeným diplomom. Ale mal nesmiernu c...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Zbierka vzorcov z matematiky

, Zbierka vzorcov z matematiky obsahuje na 200 stranách textu skoro všetky témy a vzorce učiva základnej a strednej školy a prvého ročníka vysokých škôl. Je rozdelená podľa jednotlivých tém a hľadanie určitého, termínu alebo vzorca uľahčuje register na konci knihy. V texte sú uvedené stovky tabuliek, náčrtov, grafov a obrázkov. Je určená žiakom, študentom, učiteľom ale aj...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Integrály II.diel - RNDr. Marián Olejár, Marián Olejár jr.

Autor : RNDr. Marián Olejár, Marián Olejár jr., Integrály II. diel sú pokračovaním Integrálov I. diel, Zväzok 7. Integrály II. obsahujú geometrické aplikácie určitého integrálu. V kapitole 7 sa na príkladoch rozoberá ako kladnosť, resp. zápornosť funkcie na danom intervale ovplyvňuje výsledok integrovania. Je tam uvedený klasický príklad integrovania funkcie sin x na troc...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Zlomky - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Zlomky sú obrazným zápisom racionálnych čísel a tvoria dôležitú časť matematiky základnej školy. Historicky prvými zlomkami boli prevrátené hodnoty prirodzených čísel, ktoré umožnili ľuďom počítať nielen celé kusy, ale aj presne rozdeľovať celky na jednotlivé časti. Táto zbierka úloh obsahuje úvod do problematiky a základné ok...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Percentá - Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

Autor : Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár, Téma percentá je dôležitým učivom základnej a strednej školy. Táto zbierka úloh obsahuje úvod do problematiky a základné okruhy: zápis časti celku v tvare zlomku, desatinného čísla, percenta a ich prevod; riešenie úloh cez jedno percento, percentovú časť, počet percent, základ, trojčlenku; slovné úlohy; počítanie úveru, dane, ...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Aritmetická postupnosť I.diel - Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

Autor : Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár, Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egypte, Babylone a Číne. V antickom Grécku postupnostiam a nekonečným radom venovali pozornosť Euklides a Archimedes. Rozvoj súčasnej teórie sa začína od 17. storočia. Významne k tomu prispel okrem iných L. A. Cauchy (1789–1857). Prvá kapitola je venovaná základným ...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Kužeľosečky 1 Kružnica I.diel - RNDr. Marián Olejár, Marián Olejár jr.

Autor : RNDr. Marián Olejár, Marián Olejár jr., Zbierka 114 vyriešených príkladov v rozsahu stredoškolského učiva začína klasifikáciou kužeľosečiek. Na úlohy stredového tvaru rovnice kružnice nadväzujú úlohy na všeobecný tvar rovnice kružnice. Transformáciu všeobecného tvaru rovnice kružnice na stredový tvar sa realizuje úpravou na štvorec, kde sa určuje stred a polomer k...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Príbehy o integráloch - Beloslav Riečan

Autor : Beloslav Riečan, Tieto príbehy súvisia s jedným z naväčších výdobytkov ľudského myslenia všetkých čias, s diferenciálnym a integrálnym počtom. Geniálny Newtonov–Leibnizov vzorec možno pokojne prirovnať k Pytagorovej vete. Predložená publikácia si kladie za cieľ na elementárnej úrovni sprístupniť čitateľovi uvedený vzorec i niektoré jeho aplikácie. Veď v 17. storoč...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Komplexné čísla I.diel - Marián Olejár jr., RNDr. Marián Olejár

Autor : Marián Olejár jr., RNDr. Marián Olejár, Je zbierka 252 vyriešených príkladov a obsahuje 8 kapitol. V prvej kapitole sa rozoberá hierarchia čísel počnúc prirodzenými a končiac komplexnými číslami. Sú tu definície pojmov z oblasti komplexných čísel. V druhej kapitole sú príklady na sčítanie komplexných čísel s ich geometrickou konštrukciou. V tretej kapitole ide o o...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Exponenciálne rovnice 2 - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Obsahuje 320 vyriešených príkladov a je pokračovaním prvého dielu, zväzok 8. V kapitole šesť upravujeme členy ľavej strany rovnice na jeden základ, pretože na pravej strane je vhodné číslo, ktoré sa dá upraviť na ten istý základ. Pomocou algoritmu: ak sú základy rovnaké, tak sú rovnaké exponenty, získavame riešenie. V kapitole...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Kvadratické rovnice II.diel - Iveta Olejárová, Marián Olejár jr.

Autor : Iveta Olejárová, Marián Olejár jr., Kniha je pokračovaním Kvadratických rovníc I. diel s 560 vyriešenými príkladmi, čo spolu s II. dielom tvorí 1030 vyriešených príkladov. V jedenástej kapitole riešime kvadratické rovnice s kladným diskriminantom dosadením koeficientov do vzorca a tak získavame dva rôzne reálne korene. V dvanástej kapitole diskriminant je menší ak...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Výrazy II. diel - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Sú pokračovaním Výrazov I. diel, zväzok 18. Výrazy II. obsahujú 680 vyriešených príkladov v 8. kapitolách. V kapitole 1 sú na obrázkoch znázornené algebraické vzťahy druhej a tretej mocniny z jednočlena, dvojčlena a trojčlena. Druhá kapitola sa sústreďuje na príklady mocnín dvojčlenov. Rôzne obmeny dosadení čísla, premennej či...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Olejárová encyklopédia matematiky - RNDr. Marián Olejár

Autor : RNDr. Marián Olejár, Na 268 stranách obsahuje viac ako 1050 hesiel základných pojmov matematiky abecedne usporiadaných, v dvoch stĺpcoch formátu A5. Štúdium matematiky v najprísnejšej norme či podobe má za cieľ budovať vedecké teórie o pojmových štruktúrach a skúmanie relácií medzi nimi. Človek vyjadrujúci sa o istej oblasti reality presne, to robí jazykom matemat...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Lineárne rovnice I.diel - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Kniha obsahuje asi 500 vyriešených príkladov v desiatich kapitolách. Lineárne rovnice je téma, kde učiaci sa stretáva s novým druhom matematických objektov a kde zápisy rovníc sa komplikujú a množia. V knihe sú akceptované tieto zvláštnosti tak, že žiak pri prechode od príkladu k príkladu, od kapitoly ku kapitole na malých odl...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Důkazy beze slov I. - Roger B. Nelsen

Autor : Roger B. Nelsen, Co jsou vlastně "důkazy beze slov"? Většina matematiků by se jistě shodla, že se z čistě formálního hlediska nejedná o důkazy. Na položenou otázku skutečně neexistuje jednoduchá odpověď. Čtenář se v knize setká především s obrázky a schématy, které mu pomohou porozumět řadě matematických vět a naznačí způsob jejich důkazu. Některé "důkazy beze slo...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Derivácie I.diel - Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

Autor : Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár, Kniha obsahuje 600 vyriešených príkladov, kde sa precvičujú základné pravidlá derivovania elementárnych funkcií. Ak sa sústredíme na šesť pravidiel derivovania a okolo dvadsiatich funkcií, spravidla začínajúci má dočasný zmätok. Odstraňujeme ho metódou postupného priberania pravidiel a funkcií v málo sa meniacich zadaniach. Ta...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Testy z matematiky pre 6.ročník - RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

Autor : RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová, Kniha obsahuje 262 testových úloh rozdelených do štyroch tém: opakovanie 5. ročníka, deliteľnosť, zlomky a kombinatorika. Testy sa dajú použiť frontálne v triede, ako učebná pomôcka na dané témy. Ich väčšie použitie je pre individuálne štúdium. Žiak si sám preveruje vedomosti, hodnotí sa a aj rozhoduje sa na základe pokynov a ...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o pohybe I.diel - Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

Autor : Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár, V knihe je 111 riešených úloh o pohybe fyzikálnou a matematickou metódou. V úvode sú uvedené základné pojmy a úvahy matematického a mechanického charakteru. V prvej kapitole sú vstupné príklady, ktorými sa zoznamujeme so základnými veličinami opisu pohybu: dráha, čas, rýchlosť a graf dráhy. Údaje zo zadaní úloh sú zakresľované...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Veda o štáte - RNDr. Marián Olejár

Autor : RNDr. Marián Olejár, V knihe je uvedená paradigma vedy ako celku, ako systém P,S,V,t aj v schematickej podobe. Veda o štáte je tu predkladaná ako komplexná vedecká disciplína, resp. konglomerát vied v ktorom sú participujúce vedecké disciplíny: ekonomické vedy, veda o práve, psychosociálne vedy, atď. Teda tradičné spojenie teória štátu a práva neexistuje, nemá o...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Logaritmické rovnice I.diel - RNDr. Marián Olejár

Autor : RNDr. Marián Olejár, Kniha obsahuje 555 vyriešených príkladov. V predslove sa rozoberajú pojmy a vzťahy vedúce k logaritmu a logaritmickej rovnici. V prvom diely je uvedených niekoľko typov logaritmických rovníc tak, aby študent dokázal sám danú problematiku naštudovať. Typ A má tvar loga x = y, kde výpočet robíme pomocou rovnice x = ay. Značné množstvo príkladov ...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Kombinatorika I.diel - Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

Autor : Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár, Kniha obsahuje kombinácie bez aj s opakovaním, variácie bez aj s opakovaním a permutácie bez aj s opakovaním v 192 vyriešených príkladoch. Aj keď sa nám na prvý pohľad nezdá, no s kombinatorikou sa každodenne stretávame v praktickom živote niekoľko krát. Povedzme začíname raňajkami, ktoré môžu byť výberom štyroch nápojov (káva...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Logaritmické rovnice

, Kniha je pokračovaním Logaritmických rovníc I. diel, obtiažnejšimi príkladmi, ktoré sa vyskytujú pri maturitách a na prijímacích pohovoroch na vysoké školy. Je tam 250 vyriešených príkladov. Predslov sa venuje pojmom a úvodná kapitola riešeniam príkladov s priamym použitím definície logaritmu. Kapitola jedna obsahuje príklady, kde v argumentoch logaritmu sú lineárne a k...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Výrazy I. diel - Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

Autor : Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár, Kniha obsahuje 980 vyriešených príkladov v desiatich kapitolách. Žiak sa s výrazmi stretáva už od prvého ročníka základnej školy, počas štúdia na strednej a vysokej škole, ale aj počas celoživotnej praxe. Výraz obsahuje číslice (0, 1, 2, ... , 9), konštanty (a, b, c, ...), premenné (x, y, ...), znaky pre operácie (+, -, ...) a...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Diferenciálne rovnice 1 - RNDr. Marián Olejár

Autor : RNDr. Marián Olejár, Kniha v štyroch kapitolách obsahuje 160 vyriešených príkladov. Diferenciálna rovnica je taká rovnica, ktorá obsahuje derivácie prvého alebo vyšších rádov jednej premennej vzhľadom na druhú premennú. Ak riešime diferenciálnu rovnicu, tak hľadáme takú funkciu, ktorá po dosadení do zadania mu vyhovuje. Keďže integrácia je zložitejšia než derivova...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Graf funkcie I.diel - Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

Autor : Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár, Obsahuje 650 grafov funkcií rozdelených do 7. kapitol. V prvej kapitole sú grafy konštantných funkcií a grafy rovnobežiek s y osou. Každý graf má svoje meno, ktorým je jeho matematický zápis pomocou nezávisle premennej x a závisle premennej y, resp. f(x). V druhej kapitole sú grafy lineárnej funkcie y = ax + b, kde pri štúdiu ...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Integrály I.diel - Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

Autor : Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár, Kniha patrí do série študijných pomôcok vysokoškolskej matematiky. Obsahuje 270 vyriešených príkladov a má pokračovanie v druhom diely, zväzok 26. Tradične sa učí najprv neurčitý integrál ako súbor pravidiel a integrálov z elementárnych funkcií. V knihe je zvolený postup súčasného vysvetľovania oboch tém. Často podintegrálne f...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Populárny slovník modernej fyziky - Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

Autor : Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár, Kladie si za úlohu sprístupniť niektoré odborné termíny, či pojmy posledného obdobia fyziky a kozmológie. Tie vďaka internetu, televízii a sci-fi literatúry rýchlo prechádzajú do prirodzených jazykov a udomácňujú sa, čo si vyžaduje kodifikáciu. Úlohou populárnych slovníkov je zložitý pojem či problém vedy zjednodušiť a čo najm...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

HEIKO WILD Piercingové kleště na jazyk okénkové

Kleště na jazyk okénkové ušlechtilá ocel uzavírací užití pro piercing a stomatologii délka 160 mm

Doprava: neudáno
Dostupnost: skladem
Více informací

Pustina - Moira Young

Autor : Moira Young, Saba doufala, že se její svět vrátí do normálu poté, co porazila Tontony a zachránila svého bratra Lugha. Všichni teď míří na západ za lepším životem a toužebně očekávaným setkáním s Jackem. Avšak nový, mnohem nebezpečnější nepřítel je na vzestupu a postupně buduje svou vizi nového světa, kde jeho odpůrci nemají co dělat. A jaká je vlastně pravda o Ja...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Hipíkovy sny - Neil Young

Autor : Neil Young, Neil Young patří k legendám Woodstocku, svými texty poznamenal několik generací milovníků folku i country a zvukem své kytary se nesmazatelně zapsal i do dějin rockové hudby. Sám i s kapelami Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash & Young nebo s Crazy Horse i nezapomenutelnými alby jako například Deja vu či posledním Psychedelic Pill. Je jedním z má...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Eva - William Paul Young

Autor : William Paul Young, Strhující román předurčený k tomu, aby se stal jednou z nejdiskutovanějších knih desetiletí – stejně jako autorovy předchozí tituly, Chatrč a Křižovatky, které dosáhly vrcholu žebříčku The New York Times a oslovily desítky milionů čtenářů po celém světě. Když na břeh ostrova mezi tímto a oním světem vyplaví voda přepravní kontejner, Jan Sběr...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Eva - Wm. Paul Young

Autor : Wm. Paul Young, Wm. Paul Young je výnimočný autor, jeho poetické príbehy prinášajú čitateľom 21. storočia osobité posolstvá. Najväčšie je azda to, že Boh nás nekonečne miluje a činí nás hodnými svojej lásky. Nový pohľad, zbavený nánosov tisícročí, spôsobil, že jeho prvý román Chatrč vyšiel v tridsaťmiliónovom náklade a priniesol odpoveď na nekonečnú otázku: Kde je...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Chatrč - William Paul Young

Autor : William Paul Young, Během rodinného výletu je unesena nejmladší dcera Mackenzieho Allena Phillipse. Konec všem nadějím přinese nález jejích zakrvácených šatů, který vede k závěru, že ji zabil dosud nedopadený sériový vrah malých děvčátek. Několik let po tragické ztrátě objeví Mack v poštovní schránce podivný vzkaz, ve kterém ho pisatel zve do opuštěné chatrče upro...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Chatrč - Wm. Paul Young

Autor : Wm. Paul Young, Missy, najmladšiu dcéru Mackenzieho Allena Philipsa, unesú počas rodinného výletu. V opustenej chatrči hlboko v oregonskej divočine sa nájde dôkaz, že ju zrejme brutálne zavraždili. O štyri roky neskôr, uprostred svojho Veľkého smútku, dostáva Mack podozrivý odkaz, podľa všetkého od Boha, v ktorom ho pozýva na víkendové stretnutie v tejto chatrči. ...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Rázcestia - William Paul Young

Autor : William Paul Young, Wm. Paul Young upútal pozornosť sveta svojím novým pohľadom na kresťanstvo v knihe Chatrč, z ktorej sa predalo viac ako 18 miliónov výtlačkov. Jeho novátorstvo spočíva najmä v tom, že sa odvážil zobraziť Ježiša ako literárnu postavu a vrátiť sa ku koreňom kresťanskej viery. Po troch rokoch prichádza s novým bestsellerom Rázcestia, ktorý zobr...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

BanBao stavebnice Construction Young Ones

, Pokud vaše malé dítě miluje stavebnice, figurka ToBees stavař s doplňky bude ta správná volba. Tato stavebnice se hodí opravdu už pro ty nejmenší. Sestavení jednotlivých kostek je opravdu jednoduché. Dítě si může sestavit jednoduchý vozik na nakládání stavebního materiálu. Součástí balení je také jeden ToBees stavitel jehož výbavou je rýč. Tato hračka v dětech probou...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Rázcestia Zamyslenia - William Paul Young

Autor : William Paul Young, Silný príbeh obsiahnutý v Rázcestiach nastavil zrkadlo miliónom čitateľov a stal sa knižným fenoménom. 365 zamyslení obsahuje vzácne citáty z publikácie Rázcestia , ktorých cieľom je priniesť inšpiráciu, povzbudenie a duchovnú posilu do každého dňa v roku. Mnohé zamyslenia nútia k zhodnoteniu vlastného života, či pracovné úspechy a sláva, kt...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Nepál - Shafik Meghji, Charles Young

Autor : Shafik Meghji, Charles Young, Nepál si většina turistů spojuje hlavně s horami. A právem, neboť malá země sevřená v úzkém pásu mezi Indií a Tibetem se pyšní nejvyšší a nejúchvatnější částí Himálaje. Současně ale láká neskutečně pestrou paletou dalších zajímavostí, buddhistickými kláštery, skvostnými středověkými městy, národními parky s bohatou faunou a flórou ...

Doprava: neudáno
Dostupnost: skladem
Více informací

Dan Young Nebezpečí odjinud - Jaroslav Velinský

Autor : Jaroslav Velinský, Udatný poručík Space Interpolu Dan Young, typ akčního hrdiny kreslených seriálů, se ve svých prvních čtyřech dobrodružstvích seznamuje a posléze na život a na smrt utkává s takřka nezničitelným nepřítelem – Deuce Wormem. Získá přitom přátelství pilotky - kyborga Lacey Georgiu a záhadné Charley Stuartové, ženy ze vzdáleného vesmíru… Druh sortimen...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Dan Young 2 Cesta spásy - Jaroslav Velinský

Autor : Jaroslav Velinský, Dobrodružství Dana Younga a Lacey Georgiu pokračuje v dalších čtyřech příbězích, a s nimi i neblahé dědictví zloducha Deuce Worma a jeho stejně démonických pohrobků. Je třeba zachránit vzdálenou civilizaci kdesi na oběžnici hvězdy Phekda v souhvězdí Velké Medvědice, k čemuž oběma hrdinům pomáhají tajemné bytosti z Hyad… Druhá kniha příběh...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Ozzy Osbourne - Garry Sharp-Young

Autor : Garry Sharp-Young, Autor Garry Sharp-Young vyzpovídal mnoho muzikantů, kteří s Ozzy Osbournem spolupracovali a poskytli mu mnoho zajímavého nejen o Ozzym, ale též o sobě samých. Více než o skandálech a uctívání ďábla se zde dočtete o atmosféře rockového zákulisí. O tom, jak vznikaly nesmrtelné Ozzyho hity, jaká byla jejich cesta k fanouškům, jaké životní a profes...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Chatrč Zamyslenia na každý deň v roku - William Paul Young

Autor : William Paul Young, Silný príbeh obsiahnutý v Chatrči uchvátil srdcia miliónov čitateľov po celom svete a stal sa knižným fenoménom. CHATRČ: ZAMYSLENIA na každý deň v roku vám ponúka príležitosť vrátiť sa nanovo a jedinečným spôsobom do "chatrče", kde sa s Mackom stretli jeho neobyčajní priatelia, Tato, Sarayu a Ježiš. 365 zamyslení obsahuje vzácne citáty z Chat...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Chemie mezi námi - Larry Young, Alexander Brian

Autor : Larry Young, Alexander Brian, Jak začíná láska? Jak mohou dva cizí lidé dospět k závěru, že by nebylo pouze příjemné podělit se o své životy, ale že je musí sdílet? Jak může muž říct, že miluje svou ženu, a přesto ji podvádět? Proč někteří lidé zůstávají ve vztazích i po vypršení lásky (romantiky)? Jak je možné zamilovat se do „špatné“ osoby? Jak lidé přijdou n...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

CLASSICS FOR YOUNG PLAYERS + CD trumpet

<br><p>Sešit plný nezapomenutelných a krásných klasických skladeb se skvělým "živým" symfonickým orchestrálním doprovodem na přiloženém CD. Náročné skladby v příjemně hratelné úpravě pro mladé hudebníky. Velmi povedený sešit.</p><p><h3>Seznam skladeb:</h3><br><font size="2">ALLEGRETTO (Symphony No.7)<b...

Doprava: 55 Kč
Dostupnost: do 5 dnů
Více informací

CLASSICS FOR YOUNG PLAYERS + CD f-horn

<br><p>Sešit plný nezapomenutelných a krásných klasických skladeb se skvělým "živým" symfonickým orchestrálním doprovodem na přiloženém CD. Náročné skladby v příjemně hratelné úpravě pro mladé hudebníky. Velmi povedený sešit.</p><p><h3>Seznam skladeb:</h3><br><font size="2">ALLEGRETTO (Symphony No.7)<b...

Doprava: 55 Kč
Dostupnost: neudáno
Více informací

Svorky kleště na držení jazyku pro stomatologii a piercing

Kleště na jazyk blokovací mechanismus užití pro piercing a stomatologii délka 165 mm nerez ocel

Doprava: neudáno
Dostupnost: neudáno
Více informací

SCHUMANN - selection from album for the young, Op.68 + CD piano solos

<br><p><font size="2">Robert Schumann (1810 - 1856)&#160;byl jeden z nejuznávanějších hudebních skladatelů 19. století. Tento titul Vám přináší výběr skladeb z jeho Opus 68 - Album for the Young (Album pro mladé). Tento titul byl velmi kladně přijat již v době svého vzniku a je stále velmi ceněn, obdivován a hrán do dnešních dnů. Pro Vaši p...

Doprava: 89 Kč
Dostupnost: neudáno
Více informací

555 vyriešených príkladov na logaritmické rovnice I.diel (RNDr.Marián Olejár, Mg (Kniha)

555 vyrie?ených príkladov - Edice: Zväzky - Young Scientist - Jazyk: SK - Vazba: Bro?ovaná bez p?ebalu matná - 64 str. - ISBN: 9

Doprava: neudáno
Dostupnost: do 4 dnů
Více informací

Happy Street 1 NEW EDITION Metodická příručka CZ - Roverts L., Hartingerová Z., Hurtová D. - 219x275 mm, brožovaná

Učebnice anglický jazyk ZŠ - AJ - Happy Street - NEW EDITION (metodická příručka je v češtině). Učebnice anglického jazyka pro začátečníky určena pro základní školy. Obsahuje tématické texty ke čtení, komixy a množství her. Je vhodná k přípravě na zkoušku Cambridge Young Learners. Metodická příručka je v češtině.

Doprava: 80 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Stmívání Grafický román I. a II.díl

, První komiksové ztvárnění Stmívání se stalo bestsellerem na žebříčku New York Times a překonalo rekord debutujících grafických románů. Teď se Stephenie Meyerová a Young Kim vracejí, aby dokončily tuto ilustrovanou interpretaci románu, který odstartoval mezinárodní fenomén!„Práci na novém ztvárnění Stmívání jsem si ohromně užívala. Young odvedla úžasnou práci, když přev...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Kámasútra

, Číslo po číslu budete správně nažhavení. A jako zábavu a vzrušení berte všechny oblíbené obrázky z této dokreslovací příručky. Ovšem tajemství, které tahle uličnicky vtipná knížka skrývá, se dá přijít na kloub jen s pomocí obratného zápěstí a dobře ořezané tužky. Ke spojení se tu nabízí třicet exotických poloh – mezi nimi Želva, Zatloukání hřebíku či Kleště. Druh so...

Doprava: 59 Kč
Dostupnost: skladem
Více informací

Třicet případů majora Zemana: 11.+12. díl

11.díl - Křížová cesta: Rok 1954 - náhodně objevená tajná zpráva přivádí faráře na stopu tajného muže, ukrývajícího se v nedalekém ženském klášteře. Snaha po jeho vypátrání ale stojí faráře život a jeho vraždu přijíždí vyšetřit pražská kriminálka v čele s Janem Zemanem. 10.díl - Kleště: Rok 1955 - agent Bláha se op...

Doprava: neudáno
Dostupnost: skladem
Více informací
1 2 3 4 5

Pro vyhledávací frázi Kleste na jazyk young jsme na našem vyhledávači našli 255 výsledků. Nenašli jste přesně to, co jste hledali? Zkuste frázi Kleste na jazyk young trochu pozměnit a opět zadat do vyhledávacího pole. Pevně věříme, že produkt, který hledáte v naší nabídce na srovnávači CoChceš.cz naleznete!