Ekonomika 1 klinsky eduko

Nalezeno 23 produktů

Petr Otto Klínský Münch Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy

Petr, Otto Klínský, Münch: Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy FORTUNA 2003 Kniha, čeština, 200 stran Parametry produktu Kniha Druh sortimentu Čeština Jazyk Klínský Münch Petr Otto Autor 2003 Rok vydání 1. vydání Pořadí vydání 145 x 205 x 10 mm formát

Ekonomika pro gymnázia (4., akt. vydání) - Petr Klínský, Li...

Učebnice obsahuje tematiku jak ekonomické, tak i finanční gramotnosti. V tomto vydání podstatně aktualizované celky Národní hospodářství a Hospodářská politika. Učebnice je zpracována v souladu s požadavky vyplývajícími z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. V učebnici je graficky odděleno základní a rozšiřující učivo. Ve 4. vydání jsou podstatně aktualizovány c...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika 1 + 2 pro ekonomické obory SŠ - Klínský, Münch, Frydryšková, Čechová

Učebnice spojuje 1. a 2. díl. V tomto vydání je podstatně aktualizován celek Marketing.. Učebnice tedy zahrnuje: kapitoly 1. dílu - Podstata fungování tržní ekonomiky, Podnikání, Oběžný majetek, Dlouhodobý majetek, Zaměstnanci kapitoly 2. dílu - Hlavní činnost (včetně základů financování), Marketing, Prodejní činnost. Učebnice obsahuje výkladový text a řadu proc...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika 1 pro ekonomické obory SŠ - Klínský P., Münch O., Sleva 15%

druhé vydání, 2016. Učebnice je uspořádána tak, aby umožňovala výklad dvěma nejtypičtějšími způsoby: a) vyučující, kteří chtějí vyučovat v koncentrických okruzích, mohou v 1. ročníku v tematických celcích Oběžný majetek, Dlouhodobý majetek a Zaměstnanci probrat se žáky vždy pouze první část celku a druhé části se věnovat následně v 2. ročníku. b) vyučující, kteří chtě...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika pro SŠ-Cvičebnice 1 - Podstata fungování tržní ekonomiky - Klínský Petr, Münch Otto - A4

Řada cvičebnic ekonomiky pro SŠ. Tato řada cvičebnic si klade za cíl pomoci vám k lepšímu chápání ekonomiky, a tím i k lepšímu chápání života kolem vás. Proto je v každé cvičebnici několik skupin úloh - některé procvičují znalosti z ekonomiky, jiné pomáhají aplikovat tyto znalosti do každodenního života, další rozvíjejí schopnost nalézat potřebné informace a vhodně je vy...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika nejen k maturitě - P. Klínský, O. Münch - A5

3. aktualizované vydání. Pro ty z vás, kteří preferují mít vše potřebné v jedné knize. Učebnici lze využít jako základní učebnici pro školy, které mají rozšířenou výuku ekonomiky či jako přípravu k maturitní zkoušce. Učebnice se zaměřuje především na výklad a procvičování ponechává především na vyučujícím. Výhodou jsou nízké celkové náklady na studium ekonomiky. Uče...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika pro SOU a SOŠ - Jana Porvichová

Při tvorbě textu vyšla autorka z dlouholetých pedagogických zkušeností získaných při výuce tohoto předmětu v tříletých oborech středních odborných učilišť. Učivo autorka uspořádala tak: – aby nereprezentovalo pouze „nudný“ výklad poznatků, – aby podněcovalo aktivitu promyšleně připravenými otázkami k diskusi, – aby umožňovalo komunikativní přístup učitele a žáka a společ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika 1+2 pro ekonomicky zaměřené obory SŠ - Otto Münch,...

Učebnice spojuje 1. a 2. díl. V tomto vydání je podstatně aktualizován celek Marketing. Učebnice tedy zahrnuje: Kapitoly 1. dílu - Podstata fungování tržní ekonomiky, Podnikání, Oběžný majetek, Dlouhodobý majetek, Zaměstnanci Kapitoly 2. dílu - Hlavní činnost (včetně základů financování), Marketing, Prodejní činnost. Učebnice obsahuje výkladový text a řadu procvičovacích...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika 1 pro ekonomické obory SŠ (3., akt. vydání) - Otto...

Učebnice spojuje výkladový text a procvičovací úlohy. Učebnice sestává z kapitol: - Podstata fungování tržní ekonomiky - Podnikání - Oběžný majetek - Dlouhodobý majetek - Zaměstnanci. Učebnice je uspořádána tak, aby umožňovala výklad dvěma nejtypičtějšími způsoby: a) vyučující, kteří chtějí vyučovat v koncentrických okruzích, mohou v 1. ročníku v tematických celcích Obě...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika 2 pro ekonomicky zaměřené obory středních škol (2....

Obsahuje výkladový text a řadu procvičovacích úloh. V tomto vydání je podstatně aktualizován celek Marketing. Sestává z kapitol Hlavní činnost (včetně základů financování), Marketing, Prodejní činnost. V následujícím školním roce bude učebnice rozšířena o online verzi, kde naleznete další výkladové texty, příklady, ukázky a testy. Obsah knihy: 6 Hlavní činnost 6.1 Hlavn...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika - Ekonomická a finanční gramotnost pro střední ško...

Učebnice je určena pro střední školy, které nemají ekonomické zaměření - odborné školy. Publikace zároveň slouží jako cvičebnice. V každé kapitole vždy naleznete také otázky a úkoly. Učebnice shrnuje vše, co požaduje RVP a standard finanční gramotnosti v jedné publikaci. Je rozdělena do 10 kapitol: 1 Podstata tržní ekonomiky 2 Podnikání jako základ tržní ekonomiky 3 Maje...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika pro SŠ - Cvičebnice 8 - Financování 2012 - Klínský P., Münch O. - A4, Sleva 20%

Řada cvičebnic ekonomiky pro střední školy. Cvičebnice se zabývá tématy: - finanční řízení - náklady, výnosy, kalkulace, rozpočty - čas, výnos a riziko ve finančním řízení - potřeby a zdroje financování - zakladatelský rozpočet - osobní finance - finanční analýza Jedná se o 2. aktualizované vydání (2010)

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika pro SŠ-Cvičebnice 2 - Podnikání - Klínský Petr, Münch Otto - A4

Řada cvičebnic ekonomiky pro SŠ. Podnikání Cvičebnice se zabývá tématy: - podnikatelský záměr - živnosti - obchodní společnosti - neziskové organizace - základy managementu - zánik podniku

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika pro SŠ-Cvičebnice 4 - Marketing - Klínský Petr, Münch Otto - A4

Řada cvičebnic ekonomiky pro SŠ. Tato řada cvičebnic si klade za cíl pomoci vám k lepšímu chápání ekonomiky, a tím i k lepšímu chápání života kolem vás. Proto je v každé cvičebnici několik skupin úloh - některé procvičují znalosti z ekonomiky, jiné pomáhají aplikovat tyto znalosti do každodenního života, další rozvíjejí schopnost nalézat potřebné informace a vhodně je vy...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika 3 pro obchodní akademie a ostatní střední školy - Klínský P., Münch O. - A5, Sleva 50%

9. aktualizované vydání. Obsahuje celky Finanční trh, Daně a Financování.

Více informací
Dostupnost: do 7 dnů

Ekonomika pro gymnázia - P. Klínský, O. Münch, J. Čechová, L. Toman - A4

3. aktualizované vydání. Učebnice obsahuje tematiku jak ekonomické, tak i finanční gramotnosti. Učebnice je zpracována v souladu s požadavky vyplývajícími z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. V učebnici je graficky odděleno základní a rozšiřující učivo. Učebnice má schvalovací doložku MŠMT.

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika 3 pro ekonomické obory SŠ - Klínský P., Münch O., Frydryšková Y., Čechová J. - 20x23 cm

Učebnice sestává z kapitol: Finanční trh Osobní finance Financování Daně a zákonná pojištění Učebnice je sestavena v souladu s aktualizovaným standardem finanční gramotnosti (z roku 2017). Do textu jsou zapracovány aktuální vývojové tendence finančního trhu - rozvoj finančních technologií. Celek daně obsahuje i postup zpracování daňového přiznání k dani z příj...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy - Klínský P., Münch O. - A5, brožovaná, Sleva 30%

Druhé, upravené vydání. Stručný popis knihy Ekonomika 4 pro OA a ostatní SŠ /2010/: Předchozí díly nám ukázaly, co vše je třeba k tomu, aby podnik mohl provádět svou činnost a prodávat její výsledky. A právě výsledky činnosti podniku a prodejem se zabývá čtvrtý díl. Celá problematika je završena poznatky o řízení podniku a uzavřena do širších souvislostí hospodářské p...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika pro SŠ-Cvičebnice 5 - Prodej a hlavní činnosti podniku - Klínský Petr, Münch Otto - A4, Sleva 25%

Řada cvičebnic ekonomiky pro SŠ. Tato řada cvičebnic si klade za cíl pomoci vám k lepšímu chápání ekonomiky, a tím i k lepšímu chápání života kolem vás. Proto je v každé cvičebnici několik skupin úloh - některé procvičují znalosti z ekonomiky, jiné pomáhají aplikovat tyto znalosti do každodenního života, další rozvíjejí schopnost nalézat potřebné informace a vhodně je vy...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika pro SŠ-Cvičebnice 9 - Národní a světové hospodářství - Klínský Petr, Münch Otto - A4, Sleva 25%

Řada cvičebnic ekonomiky pro SŠ. Tato řada cvičebnic si klade za cíl pomoci vám k lepšímu chápání ekonomiky, a tím i k lepšímu chápání života kolem vás. Proto je v každé cvičebnici několik skupin úloh - některé procvičují znalosti z ekonomiky, jiné pomáhají aplikovat tyto znalosti do každodenního života, další rozvíjejí schopnost nalézat potřebné informace a vhodně je vy...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika pro střední školy - Cvičebnice 4 - Marketing - Klínský P., Münch O., Malý M. - A4, sešitová, Sleva 25%

Třetí, upravené vydání. Třetí, upravené vydání (2010) cvičebnice 4. dílu ekonomiky pro střední školy. Orientační obsah: základy marketingu průzkum trhu produkt cena distribuce propagace

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika - Ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy - Klínský P., Münch O., Chromá D. - A4, sešitová, Sleva 15%

7. aktualizované vydání. Je určena pro střední školy, které nemají ekonomické zaměření - odborné školy. Publikace zároveň slouží jako cvičebnice. V každé kapitole vždy naleznete také otázky a úkoly. Učebnice shrnuje vše, co požaduje RVP a standard finanční gramotnosti v jedné publikaci. Je rozdělena do 10 kapitol: Podstata tržní ekonomiky Podnikání jako základ t...

Více informací
Dostupnost: skladem

Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy 2012 - Klínský Petr, Münch Otto - 145 x 206 x 8 mm, Sleva 15%

učebnice. Učebnice se věnuje výsledkům hlavní činnosti podniku a jejich prodeji. Celá problematika je završena poznatky o řízení podniku, a to i s ohledem na širší souvislosti hospodářské politiky, která na podnik působí v rámci ekonomiky celého státu či v rámci celé Evropské unie. Obsahuje celky: - Prodej a hlavní činnost podniku - Management - Hospodářská politik...

Více informací
Dostupnost: skladem

Pro vyhledávací frázi Ekonomika 1 klinsky eduko jsme na našem vyhledávači našli 23 výsledků. Nenašli jste přesně to, co jste hledali? Zkuste frázi Ekonomika 1 klinsky eduko trochu pozměnit a opět zadat do vyhledávacího pole. Pevně věříme, že produkt, který hledáte v naší nabídce na srovnávači CoChceš.cz naleznete!