Knauf sparovaci hmota 10 kg

Nalezeno 1 produkt

Spárovací hmota Mapei Kerapoxy 10 kg bílá (RG) 4510010

Přehled nebezpečných látek: Složka A: - epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14); bisfenol F Dráždí oči a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve ...

Více informací
Dostupnost: skladem