Matematika prometheus sbirka uloh

Nalezeno 394 produktů

PROMETHEUS Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky

Záměrem publikace je poskytnout učitelům a žákům středních škol reálné aplikační úlohy z různých oblastí matematiky a ukázat tak užitečnost matematiky, jako důležitého nástroje pro řešení různých situací v běžném životě. Sbírka pokrývá základní partie středoškolské matematiky, a to zejména témata: základní pojmy (zejména procenta),                goniometrie, rovnic...

PROMETHEUS Matematika pro 8 r. ZŠ,2.díl

Součást jednoduše, logicky a čtivě zpracované řady učebnic matematiky pro 2. stupeň základní školy. Klade důraz na vlastní zkušenost žáků, na přiměřenou motivaci a výběr úloh, se kterými se děti v praxi skutečně setkávají. Zajímavá grafická úprava poskytuje velkou zásobu úloh vhodných k procvičování učiva. Na konci každého dílu jsou jednoduché testy, pomocí nichž se žák...

Sbírka řešených úloh - Středoškolská matematika pod mikroskopem

Středoškolská matematika pod mikroskopem Soubor řešených i velice zajímavých a netradičních úloh ze všech oblastí středoškolské matematiky. Řada úloh zaujme svým originálním a nápaditým řešením nejen učitele matematiky, kteří v ní najdou mnoho podnětných námětů k oživení a prohloubení učiva, ale i jejich studenty, které může inspirovat k hlubšímu zájmu o matematiku....

Matematika 3 - Svět čísel a tvarů

Podrobnější popis není bohužel k dispozici. Pro informace o produktu navštivte prosím některý z internetových obchodů, který má produkt v nabídce.

Prodos Matematika 9 s komentářem pro učitele

Učitelská verze se od žákovské odlišuje tím, že textová část látky je doplněna barevně odlišenými glosami – metodickými poznámkami, odpověďmi na kontrolní otázky, správnými postupy a výsledky, vysvětlivkami, odkazy na mezipředmětové a meziročníkové vztahy, na odbornou literaturu, různé zajímavosti apod. Tato složka textu také obsahuje návrh časového a tematického plánu vý...

František Janeček Matematika Výrazy rovnice nerovnice a jejich soustavy

František Janeček: Matematika Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy Sbírka úloh pro SŠ Sbírka obsahuje rozsáhlý soubor neřešených úloh na úpravy algebraických výrazů a na řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav v množině reálných čísel. Zastoupeny jsou i slovní úlohy. Sbírka přináší bohatý materiál k procvičování učiva, ale i k systematickému opakování. Je vhodná ...

Svět čísel a tvarů 2.r.

Součást řady učebnic matematiky pro 1. až 5. ročník, která pro každou třídu obsahuje čtyřbarevnou učebnici (určenou k prohlížení, „vypravování“ o matematice, ke čtení - je možné, aby sloužila více let), pracovní sešity (určené pro dopisování, dokreslování a vybarvování), sadu barevných příloh pro vystřihování a modelování a metodickou příručku....

Funkce pro gymnázia

Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připraven...

Svět čísel a tvarů 3.roč.

Podrobnější popis bohužel není k dispozici. Pokud chcete o této knize vědět více, zkuste prosím některý z obchodů, který má knihu v nabídce.

Matematika Sbírka úloh pro SŠ - Janeček, František

; rok vydání2010-07-01číslo vydání1vydavatelPROMETHEUS,spol. s r.o.počet stránek196vazbaPaperbackrozměry200x142

Více informací
Dostupnost: do 5 dnů

Matematika převážně nevážně - sbírka zajímavých úloh pro ZŠ - Väterová Věra

Kniha: Matematika převážně nevážně - sbírka zajímavých úloh pro ZŠ; Autor: Väterová Věra; Sbírka obsahuje téměř 200 úloh rozvržených do třinácti souborů tvořených patnácti úlohami, které po matematické stránce vynalézavým a vtipným způsobem zpracovávají určitou ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka řešených úloh -- Středoškolská matematika pod mikroskopem - Calda Emil

Kniha: Sbírka řešených úloh -- Středoškolská matematika pod mikroskopem; Autor: Calda Emil; Soubor řešených i velice zajímavých a netradičních úloh ze všech oblastí středoškolské matematiky. Řada úloh zaujme svým originálním a nápaditým řešením nejen učitele ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika převážně nevážně - sbírka zajímavých úloh pro ZŠ - Väterová, Věra

; rok vydání2014-07-01číslo vydání1vydavatelPROMETHEUS,spol. s r.o.počet stránek116vazbaPaperbackrozměry205x140

Více informací
Dostupnost: do 5 dnů

Matematika Sbírka úloh pro SŠ -- Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy - Janeček František

Kniha: Matematika Sbírka úloh pro SŠ -- Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy; Autor: Janeček František; Sbírka obsahuje rozsáhlý soubor neřešených úloh na úpravy algebraických výrazů a na řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav v množině reálných čísel. Zastoupeny jsou i slovní ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Dohoní gepard klokana? Sbírka úloh - Novotná Jaromíra

Kniha: Dohoní gepard klokana? Sbírka úloh; Autor: Novotná Jaromíra; Sbírka úloh z matematiky pro žáky 2. stupně ZŠ je zaměřena na mezipředmětové vztahy. Řešení úloh ukazuje, jak důležitá je znalost matematiky při řešení problémů v jiných ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh pro gymnázia Goniometrie - Odvárko Oldřich

Kniha: Sbírka úloh pro gymnázia Goniometrie; Autor: Odvárko Oldřich; Sbírka obsahuje soubor úloh k procvičování a opakování učiva. Vhodně doplňuje monotematickou učebnici matematiky pro gymnázia Goniometrie, mohou ji však využít žáci všech středních ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Středoškolská matematika v úlohách I - Polák Josef

Kniha: Středoškolská matematika v úlohách I; Autor: Polák Josef; Sbírka úloh je určena pro procvičování a opakování celého středoškolského učiva matematiky. Obsahuje řadu řešených příkladů i úlohy k procvičování s uvedenými výsledky. ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Středoškolská matematika v úlohách II - Polák Josef

Kniha: Středoškolská matematika v úlohách II; Autor: Polák Josef; Sbírka úloh je určena pro procvičování a opakování celého středoškolského učiva matematiky. Obsahuje řadu řešených příkladů i úlohy k procvičování s uvedenými výsledky. ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika pro gymnázia Goniometrie - Odvárko Oldřich

Kniha: Matematika pro gymnázia Goniometrie; Autor: Odvárko Oldřich; Sbírka obsahuje soubor úloh k procvičování a opakování učiva. Vhodně doplňuje monotematickou učebnici matematiky pro gymnázia Goniometrie, mohou ji však využít žáci všech středních ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh z deskriptivní geometrie - Maňásková E.

Kniha: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie; Autor: Maňásková E.; Sbírka je určena všem studentům, kteří začínají studovat deskriptivní geometrii nebo si potřebují její základy zopakovat. Obsah sbírky je v souladu s učebními osnovami pro gymnázia. ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh pro střední školy Maturitní minimum -- Sbírka úloh z matematiky pro střední školy - Kubát Josef

Kniha: Sbírka úloh pro střední školy Maturitní minimum -- Sbírka úloh z matematiky pro střední školy; Autor: Kubát Josef; Sbírka obsahuje úlohy ze všech tematických celků, které jsou na středních školách probírány. Současně jsou u každého tématu shrnuty a pojmenovány potřebné dovednosti, které by ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika převážně nevážně - sbírka zajímavých úloh pro ZŠ ...

Sbírka obsahuje téměř 200 úloh rozvržených do třinácti souborů tvořených patnácti úlohami, které po matematické stránce vynalézavým a vtipným způsobem zpracovávají určitou situaci. Některé z těchto situací jsou vymyšlené, některé jsou inspirovány příhodami známých pohádkových bytostí, případně i osobností historických, všechny však vhodným a nenásilným způsobem podněcují ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika pro 6. ročník ZŠ - Pracovní sešit - Sbírka úloh -...

Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravená vydání ještě lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost ma...

Více informací
Dostupnost: skladem

Sbírka úloh z matematiky pro základní školu - Běloun František

Kniha: Sbírka úloh z matematiky pro základní školu; Autor: Běloun František; Sbírka obsahuje řadu úloh určených k opakování a procvičování veškerého učiva základní školy, je vhodná i pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. 8. vydání ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia-Funkce - Odvárko Oldřich

Kniha: Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia-Funkce; Autor: Odvárko Oldřich; Sbírka obsahuje soubor úloh k procvičování a opakování učiva. Vhodně doplňuje monotematickou učebnici matematiky pro gymnázia Funkce, mohou ji však využít žáci všech středních ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh pro gymnázia Posloupnosti a řady - Odvárko Oldřich

Kniha: Sbírka úloh pro gymnázia Posloupnosti a řady; Autor: Odvárko Oldřich; Sbírka obsahuje soubor úloh k procvičování a opakování učiva. Vhodně doplňuje monotematickou učebnici matematiky pro gymnázia Posloupnosti a řady, mohou ji však využít žáci všech ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ - Bušek Ivan

Kniha: Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ; Autor: Bušek Ivan; Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější úlohy k procvičování poznatků známých i ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh pro gymnázia Analytická geometrie - Bušek Ivan

Kniha: Sbírka úloh pro gymnázia Analytická geometrie; Autor: Bušek Ivan; Sbírka obsahuje soubor úloh k procvičování a opakování učiva. Vhodně doplňuje monotematickou učebnici matematiky pro gymnázia Analytická geometrie, mohou ji však využít žáci všech ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka testových úloh k maturitě z matematiky - Zhouf Jaroslav

Kniha: Sbírka testových úloh k maturitě z matematiky; Autor: Zhouf Jaroslav; Sbírka ze všech témat středoškolské matematiky. V první části je uvedeno zadání 300 úloh z devíti tematických celků. Z toho asi dvě třetiny tvoří úlohy uzavřené a jednu ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh z matematiky 1.díl - Krupka Petr

Kniha: Sbírka úloh z matematiky 1.díl; Autor: Krupka Petr; Pro 2.stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh z matematiky 2.díl - Krupka Petr

Kniha: Sbírka úloh z matematiky 2.díl; Autor: Krupka Petr; Pro 2.stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh pro SŠ Fyzika + CD - Lepil Oldřich

Kniha: Sbírka úloh pro SŠ Fyzika + CD; Autor: Lepil Oldřich; Řešení úloh je jednou z nejdůležitějších složek vyučování fyziky a každý učitel by těmto činnostem měl věnovat maximální pozornost. Úlohy slouží nejen k prohlubování ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Sbírka zajímavých úloh z matematiky, 2. díl - Trejbal Josef

Kniha: Sbírka zajímavých úloh z matematiky, 2. díl; Autor: Trejbal Josef; Sbírka je sestavena tak, aby navazovala na učebnice matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií i pro základní školy, včetně tříd s rozšířenou výukou matematiky a ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh z Fyziky 3. díl ZŠ - Bohuněk J.

Kniha: Sbírka úloh z Fyziky 3. díl ZŠ; Autor: Bohuněk J.; Sbírka je určena k procvičování, opakování a prohlubování učiva fyziky, k přípravě na Fyzikální olympiádu a Archimediádu i k přípravě na zkoušky na střední školu.

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh z Fyziky 1.díl pro ZŠ - Bohuněk J.

Kniha: Sbírka úloh z Fyziky 1.díl pro ZŠ; Autor: Bohuněk J.; Sbírka je určena k procvičování, opakování a prohlubování učiva fyziky, k přípravě na fyzikální olympiádu a archimediádu i k přípravě na zkoušky na střední školu. První díl ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Fyzika Sbírka úloh pro SOŠ a SOU - Miklasová V.

Kniha: Fyzika Sbírka úloh pro SOŠ a SOU; Autor: Miklasová V.; Sbírka navazuje na dvoudílnou učebnici Fyzika pro střední školy (autoři: Lepil, Bednařík, Hýblová), která je určena pro školy s menším počtem vyučovacích hodin fyziky. Ve sbírce ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh z Fyziky 2.díl pro ZŠ - Bohuněk J.

Kniha: Sbírka úloh z Fyziky 2.díl pro ZŠ; Autor: Bohuněk J.; Druhý díl třídílné sbíry obsahuje kapitoly Mechanické vlastnosti tekutin, Práce, energie, teplo, Tepelné motory a Světelné jevy. V závěru jsou uvedeny testy i jejich řešení.

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky - Robová J.

Kniha: Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky; Autor: Robová J.; Záměrem publikace je poskytnout učitelům a žákům středních škol reálné aplikační úlohy z různých oblastí matematiky a ukázat tak užitečnost matematiky, jako důležitého ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ - Hudcová Milada

Kniha: Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ; Autor: Hudcová Milada; Sbírka je určena žákům všech ročníků dvouletých a tříletých oborů SOU a je vhodná i pro střední odborné školy s nižší hodinovou dotací matematiky. Může být využita i v 9. ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Sbírka úloh z fyziky pro střední školy + CD - Oldřich Lepil

Řešení úloh je jednou z nejdůležitějších složek vyučování fyziky a každý učitel by těmto činnostem měl věnovat maximální pozornost. Úlohy slouží nejen k prohlubování vědomostí, ale vedou žáka k samostatnosti a aktivitě, jak to požadují současné tendence fyzikálního vzdělávání. Výběr úloh ve sbírce a jejich uspořádání do kapitol navazuje na tematickou řadu učebnic fyziky p...

Více informací
Dostupnost: skladem

Sbírka zajímavých úloh z matematiky, 2. díl - Trejbal, Josef

; rok vydání2014-01-29číslo vydání1vydavatelPROMETHEUS,spol. s r.o.počet stránek220vazbaPaperbackrozměry210x150

Více informací
Dostupnost: do 5 dnů

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ - Hudcová, Milada

; rok vydání2010-07-01číslo vydání1vydavatelPROMETHEUS,spol. s r.o.počet stránek376vazbaVázanýrozměry208x144

Více informací
Dostupnost: do 4 dnů

Matematika příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy - Petáková J.

Kniha: Matematika příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy; Autor: Petáková J.; Sbírka obsahuje 4 500 úloh. Úlohy jsou uspořádány do 20 kapitol (Základní poznatky o výrocích a množinách, Základní typy rovnic a nerovnic, Rovnice s parametrem, Funkce, Exponenciální ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika převážně nevážně - sbírka zajímavých úloh pro ZŠ

Sbírka obsahuje téměř 200 úloh rozvržených do třinácti souborů tvořených patnácti úlohami, které po matematické stránce vynalézavým a vtipným způsobem zpracovávají určitou situaci. Některé z těchto situací jsou vymyšlené, některé jsou inspirovány příhodami známých pohádkových bytostí, případně i osobností historických, všechny však vhodným a nenásilným způsobem podněcují ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Sbírka řešených úloh - Středoškolská matematika pod mikroskopem - Calda Emil

Soubor řešených i velice zajímavých a netradičních úloh ze všech oblastí středoškolské matematiky. Řada úloh zaujme svým originálním a nápaditým řešením nejen učitele matematiky, kteří v ní najdou mnoho podnětných námětů k oživení a prohloubení učiva, ale i jejich studenty, které může inspirovat k hlubšímu zájmu o matematiku.

Více informací
Dostupnost: do 7 dnů

Matematika pro 6. roč. ZŠ - Pracovní sešit - Sbírka úloh

Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravená vydání ještě lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost ...

Více informací
Dostupnost: do 14 dnů

Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ - Bušek Ivan, Väterová Věra, Cibulková Marie

Kniha: Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ; Autor: Bušek Ivan, Väterová Věra, Cibulková Marie; Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ - Bušek Ivan, Väterová Věra, Cibulková Marie

Kniha: Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ; Autor: Bušek Ivan, Väterová Věra, Cibulková Marie; Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ - Bušek Ivan, Väterová Věra, Cibulková Marie

Kniha: Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ; Autor: Bušek Ivan, Väterová Věra, Cibulková Marie; Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV. - Bartuška Karel

Kniha: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV.; Autor: Bartuška Karel; Optika, Speciální teorie relativity, Fyzika mikrosvěta, Astrofyzika

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II. - Bartuška Karel

Kniha: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II.; Autor: Bartuška Karel; Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III - Bartuška Karel

Kniha: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III; Autor: Bartuška Karel; Elektřina a magnetismus Třetí díl čtyřdílné sbírky. Svojí koncepcí odpovídá učebnicím fyziky pro gymnázia a střední školy. Sbírka je pojata netradičně, jsou v ní uvedena ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Svět čísel a tvarů -- Sbírka úloh z matematiky pro 5.r. ZŠ

Kniha: Svět čísel a tvarů -- Sbírka úloh z matematiky pro 5.r. ZŠ; Sbírka je určena nejen žákům, kteří mají hlubší zájem o matematiku, ale i těm, kteří potřebují některé části učiva lépe procvičit a zopakovat, lépe pochopit na dalších ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh z matematiky -- pro SOŠ, SOU a nástavbové studium - Hudcová Milada, Kubičíková Libuše

Kniha: Sbírka úloh z matematiky -- pro SOŠ, SOU a nástavbové studium; Autor: Hudcová Milada, Kubičíková Libuše; Sbírka navazuje na Sbírku úloh z matematiky pro SOU a SOŠ týchž autorek. Rozšiřuje a prohlubuje její učivo např. i tím, že obsahuje úlohy z tematických celků Komplexní čísla, ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Sbírka úloh z matematiky 1.část pro SOŠ a studijní obory SOU - Jirásek F.

Kniha: Sbírka úloh z matematiky 1.část pro SOŠ a studijní obory SOU; Autor: Jirásek F.; Teoretický přehled a vyřešené příklady v úvodu jsou určeny k zopakování potřebných základních pojmů a vztahů. Příklady a cvičení jsou řazeny podle stupně obtížnosti. ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I. -- Mechanika - Bartuška Karel

Kniha: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I. -- Mechanika; Autor: Bartuška Karel; První díl sbírky obsahuje úlohy z mechaniky. Je součástí čtyřdílné publikace, která pokrývá celé středoškolské učivo fyziky. Je proto vhodná pro průběžné studium studentů ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka testových úloh k maturitě z fyziky - Lepil Oldřich, Široká Miroslava

Kniha: Sbírka testových úloh k maturitě z fyziky; Autor: Lepil Oldřich, Široká Miroslava; Publikace je určena studentům středních škol, kteří se připravují k maturitě z fyziky, ale také k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Poněvadž se předpokládá písemná ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Sbírka úloh z matematiky 2.část, pro SOŠ a studijní obory SOU -- + CD - Jirásek F.

Kniha: Sbírka úloh z matematiky 2.část, pro SOŠ a studijní obory SOU -- + CD; Autor: Jirásek F.; Teoretický přehled a vyřešené příklady v úvodu jsou určeny k zopakování potřebných základních pojmů a vztahů. Příklady a cvičení jsou řazeny podle stupně obtížnosti. ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika pro 8.ročník ZŠ - Pracovní sešit,sbírka úloh přep...

Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravená vydání ještě lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost ma...

Více informací
Dostupnost: skladem

Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímac.zk.na VŠ - Kubát Josef

Kniha: Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímac.zk.na VŠ; Autor: Kubát Josef; Tato stále žádaná sbírka vyšla již ve 4., aktualizovaném vydání. Poskytuje materiál k důkladnému předmaturitnímu opakování, informace o požadavcích vysokých škol, ale i ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Středoškolská matematika pod mikroskopem - Sbírka řešených p...

Středoškolská matematika pod mikroskopem Soubor řešených i velice zajímavých a netradičních úloh ze všech oblastí středoškolské matematiky. Řada úloh zaujme svým originálním a nápaditým řešením nejen učitele matematiky, kteří v ní najdou mnoho podnětných námětů k oživení a prohloubení učiva, ale i jejich studenty, které může inspirovat k hlubšímu zájmu o matematiku....

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika pro 3. roč. ZŠ Svět čísel a tvarů - Sbírka úloh

Sbírka je určena nejen žákům, kteří mají hlubší zájem o matematiku, ale i těm, kteří potřebují některé části učiva lépe procvičit a zopakovat, lépe pochopit na dalších rozřiřujících a analogických úlohách, nebo si chtějí prostě pohrát se zábavnými úkoly. Většina úloh má v závěru sbírky uvedeny výsledky.

Více informací
Dostupnost: do 14 dnů

Matematika pro 2. roč. ZŠ Svět čísel a tvarů - Sbírka úloh

Sbírka je určena nejen žákům, kteří mají hlubší zájem o matematiku, ale i těm, kteří potřebují některé části učiva lépe procvičit a zopakovat, lépe pochopit na dalších rozřiřujících a analogických úlohách, nebo si chtějí prostě pohrát se zábavnými úkoly. Většina úloh má v závěru sbírky uvedeny výsledky.

Více informací
Dostupnost: do 14 dnů

Matematika pro 4. roč. ZŠ Svět čísel a tvarů - Sbírka úloh

Sbírka je určena nejen žákům, kteří mají hlubší zájem o matematiku, ale i těm, kteří potřebují některé části učiva lépe procvičit a zopakovat, lépe pochopit na dalších rozřiřujících a analogických úlohách, nebo si chtějí prostě pohrát se zábavnými úkoly. Většina úloh má v závěru sbírky uvedeny výsledky.

Více informací
Dostupnost: do 14 dnů

Matematika pro 5. roč. ZŠ Svět čísel a tvarů - Sbírka úloh

Sbírka je určena nejen žákům, kteří mají hlubší zájem o matematiku, ale i těm, kteří potřebují některé části učiva lépe procvičit a zopakovat, lépe pochopit na dalších rozšiřujících a analogických úlohách, nebo si chtějí prostě pohrát se zábavnými úkoly. Podobně jako ve sbírce úloh pro 4. třídu je i zde již více úloh obtížnějších, neboť je třeba vhodně zaměstnat žáky s hl...

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika 9.r. sbírka úloh - nové vydání 2013 - VYJDE I. POL. 2014

Pracovní sešit, soubor úloh. Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravená vydání ještě lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových...

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika pro 8. roč. ZŠ - Pracovní sešit,sbírka úloh přepracované vydání

Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravená vydání ještě lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost m...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika pro 7. roč. ZŠ - Pracovní sešit,sbírka úloh přepracované vydání

Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravená vydání ještě lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů
1 2 3 4 5 6 7

Pro vyhledávací frázi Matematika prometheus sbirka uloh jsme na našem vyhledávači našli 394 výsledků. Nenašli jste přesně to, co jste hledali? Zkuste frázi Matematika prometheus sbirka uloh trochu pozměnit a opět zadat do vyhledávacího pole. Pevně věříme, že produkt, který hledáte v naší nabídce na srovnávači CoChceš.cz naleznete!