Matematika alter

Nalezeno 184 produktů

ALTER Matematika pro 5. ročník ZŠ 2.díl

Většina úloh z trojdílné učebnice byla zařazena do učebnice jednodílné, avšak vzhledem k obsahovým i grafickým odlišnostem nedoporučujeme oba typy učebnic kombinovat. Dvojdílný pracovní sešit lze používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí, odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu (viz záložka Související zboží)....

ALTER Matematika pro 3. ročník ZŠ 3.díl

Dělení se zbytkem. Násobení a dělení mimo obor násobilek. Obor čísel do 10 000. Jednoduchá geometrie.

ALTER Matematika pro 5. ročník ZŠ 1.díl

Obsahuje opakování učiva 4. ročníku a dále např. písemné násobení a dělení, jednoduché i složené slovní úlohy, porovnání rozdílem, porovnání podílem, převody jednotek měr. Geometrie se zabývá rýsováním kružnic, rovnoběžek a různoběžek, zařazeny jsou konstrukční úlohy.  

ALTER Matematika pro 5. ročník ZŠ 3.díl

Čísla větší než milion, zlomky, desetinná čísla, řešení rovnic, odhady, zaokrouhlování, tabulky, grafy a diagramy. Geometrie: obsah čtverce a obdélníka, jednotky obsahu, povrch kvádru a krychle, propedeutika pojmu objem.

M 4.r./3 Alter

Podrobnější popis bohužel není k dispozici. Pokud chcete o této knize vědět více, zkuste prosím některý z obchodů, který má knihu v nabídce.

M 1.r./1 Alter

Podrobnější popis bohužel není k dispozici. Pokud chcete o této knize vědět více, zkuste prosím některý z obchodů, který má knihu v nabídce.

ALTER Pracovní sešit k učebnici matematika 5, II.díl

2. díl pokrývá svým obsahem zhruba 2. pololetí 5. ročníku. Svým grafickým i metodickým stylem odpovídá 1. dílu Pracovního sešitu.

Průvodce učebnicemi matematika ALTER pro 1. ročník ZŠ - Hana...

Metodická příručka přináší náměty pro realizaci požadavků RVP ZV pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace v 1. ročníku ZŠ. Popisuje práci s učebnicemi matematiky ALTER, obsahuje náměty pro práci s nadanými žáky, orientační časový plán, poznámky k realizaci očekávaných výstupů a klíčových kompetencí RVP ZV.

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika klíč 5 - Jaroslava Justová

Přináší výsledky a postupy řešení všech úkolů a cvičení obsažených v jednodílné učebnici Matematika 5 ALTER.

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika klíč 5 - Justová Jaroslava

Kniha: Matematika klíč 5; Autor: Justová Jaroslava; Přináší výsledky a postupy řešení všech úkolů a cvičení obsažených v jednodílné učebnici Matematika 5 ALTER. (matematika)

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika klíč 4

Kniha: Matematika klíč 4; Přináší výsledky a postupy řešení všech úloh a cvičení obsažených v jednodílné učebnici Matematiky 4 ALTER. Titul je doplněn metodickými poznámkami k jednotlivým stranám a ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika klíč 4

Přináší výsledky a postupy řešení všech úloh a cvičení obsažených v jednodílné učebnici Matematiky 4 ALTER. Titul je doplněn metodickými poznámkami k jednotlivým stranám a úlohám v učebnici.

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika 5 - Justová Jaroslava

Kniha: Matematika 5; Autor: Justová Jaroslava; Úlohy ze stávající trojdílné učebnice byly téměř beze změn zařazeny do učebnice jednodílné. Ceny a některé reálie v zadáních byly aktualizovány. Učebnice odpovídá požadavkům ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika 5 - jednodílná - Jaroslava Justová

Cyklicky opakuje probrané učivo. Zabývá se oborem čísel do milionu a důsledně se při tom opírá o názor. Vede k zdokonalení návyků při rýsování (rovnoběžky, kolmice, trojúhelník).

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika klíč 3 - Růžena Blažková, Květoslava Matoušková, ...

Přináší výsledky a postupy řešení všech úloh a cvičení obsažených v jednodílné učebnici Matematika pro 3. ročník ALTER.

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika 7 - Lovis Kateřina, Miler Zdeněk

Kniha: Matematika 7; Autor: Lovis Kateřina, Miler Zdeněk; Příprava na násobení a dělení 5, 6, 7, 8, 9, 10

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika pro 5. ročník ZŠ 2.díl

Kniha: Matematika pro 5. ročník ZŠ 2.díl; Většina úloh z trojdílné učebnice byla zařazena do učebnice jednodílné, avšak vzhledem k obsahovým i grafickým odlišnostem nedoporučujeme oba typy učebnic kombinovat. Dvojdílný ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika 4 - jednodílná - Růžena Blažková, Květoslava Mat...

Úlohy z trojdílné učebnice byly téměř beze změn zařazeny do učebnice jednodílné. Ceny a reálie v zadáních byly aktualizovány. Učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV. Součástí titulu je šitá příloha Pracovní karty a přehledy, kterou lze zakoupit i samostatně.

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika 3 - jednodílná - Hana Staudková, Růžena Blažková...

Většina úloh z trojdílné učebnice byla zařazena do učebnice jednodílné, avšak vzhledem k obsahovým i grafickým odlišnostem nedoporučujeme oba typy učebnic kombinovat. Dvojdílný pracovní sešit lze používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí, odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika pro 5. ročník ZŠ 2.díl

Většina úloh z trojdílné učebnice byla zařazena do učebnice jednodílné, avšak vzhledem k obsahovým i grafickým odlišnostem nedoporučujeme oba typy učebnic kombinovat. Dvojdílný pracovní sešit lze používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí, odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu (viz záložka Související zboží)....

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika klíč 3 - Blažková Růžena, Matoušková Květoslava, Vaňurová Milena

Kniha: Matematika klíč 3; Autor: Blažková Růžena, Matoušková Květoslava, Vaňurová Milena; Přináší výsledky a postupy řešení všech úloh a cvičení obsažených v jednodílné učebnici Matematika pro 3. ročník ALTER. (klíč)

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika 5 - Landová Vlasta, Tůmová Běla, Čechová Olga

Kniha: Matematika 5; Autor: Landová Vlasta, Tůmová Běla, Čechová Olga; Numerace do 100, sčítání a odčítání bez přechodu desítky

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika sešit 4/B pro 2. ročník ZŠ - kolektiv autorů

Kniha: Matematika sešit 4/B pro 2. ročník ZŠ; Autor: kolektiv autorů; Obsahuje numeraci, sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy (i geometrické). Součástí sešitu je volně vložené papírové sčítací ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika pro 5. ročník ZŠ 1. díl - Justová Jaroslava

Kniha: Matematika pro 5. ročník ZŠ 1. díl; Autor: Justová Jaroslava; Většina úloh z trojdílné učebnice byla zařazena do učebnice jednodílné, avšak vzhledem k obsahovým i grafickým odlišnostem nedoporučujeme oba typy učebnic kombinovat. Dvojdílný ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika pro 4. ročník ZŠ 3. díl - kolektiv autorů

Kniha: Matematika pro 4. ročník ZŠ 3. díl; Autor: kolektiv autorů; Předkládá velmi názorný výklad zlomků a jejich užití. Tomu slouží i kartonová příloha se čtvercovou sítí a zlomkovým počitadlem. Rovněž učivo geometrie se opírá o názor. ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika pro 3. ročník ZŠ 3. díl - kolektiv autorů

Kniha: Matematika pro 3. ročník ZŠ 3. díl; Autor: kolektiv autorů; Učebnice probírá dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek. Obor čísel do 10 000. Věnuje se také geometrii (úsečka, geometrické tvary, tělesa) Přináší i zábavné ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika pro 4. ročník ZŠ 1. díl - kolektiv autorů

Kniha: Matematika pro 4. ročník ZŠ 1. díl; Autor: Kolektiv autorů; Úlohy ze stávající trojdílné učebnice byly téměř beze změn zařazeny do učebnice jednodílné. Ceny a některé reálie v zadáních byly aktualizovány. Učebnice odpovídá požadavkům ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Pracovní sešit k učebnici matematika 5, I. díl - Justová Jaroslava

Kniha: Pracovní sešit k učebnici matematika 5, I. díl; Autor: Justová Jaroslava; Pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva daného RVP ZV. Sešit je zásobníkem cvičení, z něhož je třeba vybírat podle potřeb, schopností a cílů jednotlivých žáků. Ke ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika 1 -- Numerace, sčítání a odčítání do 6 - Landová Vlasta

Kniha: Matematika 1 -- Numerace, sčítání a odčítání do 6; Autor: Landová Vlasta; Vlasta Landová, Hana Staudková, Věra Tůmová, ilustroval Zdeněk Miler Pracovní sešit probírá numeraci, sčítání a odčítání čísel od 0 do 6 a jednoduché slovní úlohy ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika 4 - Blažková Růžena, Matoušková Květoslava, Vaňurová Milena

Kniha: Matematika 4; Autor: Blažková Růžena, Matoušková Květoslava, Vaňurová Milena; Úlohy z trojdílné učebnice byly téměř beze změn zařazeny do učebnice jednodílné. Ceny a reálie v zadáních byly aktualizovány. Učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV. (učebnice

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika 3 - Blažková Růžena, Vaňurová Milena, Matoušková Květoslava

Kniha: Matematika 3; Autor: Blažková Růžena, Vaňurová Milena, Matoušková Květoslava; Většina úloh z trojdílné učebnice byla zařazena do učebnice jednodílné, avšak vzhledem k obsahovým i grafickým odlišnostem nedoporučujeme oba typy učebnic kombinovat. Dvojdílný ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika pro 5. ročník ZŠ 3. díl - Justová Jaroslava

Kniha: Matematika pro 5. ročník ZŠ 3. díl; Autor: Justová Jaroslava; Čísla větší než milion, zlomky, desetinná čísla, řešení rovnic, odhady, zaokrouhlování, tabulky, grafy a diagramy. Geometrie: obsah čtverce a obdélníka, jednotky obsahu, povrch ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Pracovní sešit k učebnici matematika 5, II. díl - Justová Jaroslava

Kniha: Pracovní sešit k učebnici matematika 5, II. díl; Autor: Justová Jaroslava; 2. díl pokrývá svým obsahem zhruba 2. pololetí 5. ročníku. Svým grafickým i metodickým stylem odpovídá 1. dílu Pracovního sešitu.

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika pro 4. ročník ZŠ 2. díl - kolektiv autorů

Kniha: Matematika pro 4. ročník ZŠ 2. díl; Autor: Kolektiv autorů; Obsahuje sčítání a odčítání v oboru do milionu, pamětné i písemné násobení čísel v oboru do milionu jednociferným činitelem. Gometrie: obvody čtverce a obdélníku, konstrukční ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika sešit 3 pro 1. ročník ZŠ - kolektiv autorů

Kniha: Matematika sešit 3 pro 1. ročník ZŠ; Autor: kolektiv autorů; Pracovní sešit obsahující numeraci, sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy. Dále obsahuje vztahy o x méně a o x více a výklad ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika pro 4. ročník ZŠ 2.díl - Kolektiv

Obsahuje sčítání a odčítání v oboru do milionu, pamětné i písemné násobení čísel v oboru do milionu jednociferným činitelem. Gometrie: obvody čtverce a obdélníku, konstrukční úlohy s využitím rýsování kolmic a rovnoběžek, obvod trojúhelníku.

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika 3, II.díl - pracovní sešit - Matoušková Květoslav...

Dvojdílný pracovní sešit splňuje požadavky RVP ZV, lze jej používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody individuální i skupinové práce.

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Přehledy učiva pro vzdělávací obor matematika a její aplikac...

Příručka shrnuje učivo matematiky 2. období 1. stupně ZŠ. Obsahuje přehledy učiva o přirozených číslech, přehledy učiva geometrie a přehledy (i pracovní listy) věnované propedeutice učiva o zlomcích a desetinných číslech. Umožní žákům plynulý přechod na učivo matematiky 2. stupně. Titul je určen pro činnostní výuku (např. práce s kartičkami a číselnými osami, s papírovými...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika pro 3.ročník ZŠ 2.díl - Růžena Blažková, Květosla...

Nové učivo obsahuje numeraci do 1 000. Pamětné i písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000. Porovnávání čísel, zaokrouhlování, jednoduché a složené slovní úlohy. Jednoduchá geometrie. Přináší pomůcky pro numeraci a počítání v oboru do tisíce (číselné osy, kartičky s 1, 10, 100, 1 000).

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika pro 3.ročník ZŠ 3.díl - Kolektiv

Dělení se zbytkem. Násobení a dělení mimo obor násobilek. Obor čísel do 10 000. Jednoduchá geometrie.

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Přehledy učiva pro vzdělávání obor matematika a její aplikac...

Shrnuje učivo matematiky 2. období 1. stupně ZŠ. Přehledy učiva o přirozených číslech, přehledy učiva geometrie a přehledy (i pracovní listy) věnované propedeutice učiva o zlomcích a desetinných číslech. Umožní žákům plynulý přechod na učivo matematiky 2. stupně. Titul je určen pro činnostní výuku (např. práce s kartičkami a číselnými osami, s papírovými mincemi atd.)....

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika pro 4. ročník ZŠ 1.díl - Kolektiv

Úlohy ze stávající trojdílné učebnice byly téměř beze změn zařazeny do učebnice jednodílné. Ceny a některé reálie v zadáních byly aktualizovány. Učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV.

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika pro 4. ročník ZŠ 3.díl - Kolektiv

Vlastnosti základních početních úkonů, užívání závorek, zlomky, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Geometrie: konstrukční úlohy, obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti, jednotky obsahu, síť kvádru a krychle, povrch kvádru (krychle) součtem obsahů stěn.

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika 7 - pro 2. ročník - Příprava na násobení a dělení...

Pracovní sešit pro 2. i 3. ročník ZŠ. Obsahuje témata: opakování násobení a dělení dvěma až desíti a jednou, porovnání čísel rozdílem, matematický význam závorek, vztahy o x menší (větší) a x krát větší (menší), jednoduché i složené slovní úlohy. Geometrie: polopřímky a vzájemná poloha dvou přímek v rovině.

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika pro 3.ročník ZŠ 1.díl - Růžena Blažková, Květosla...

Úlohy ze stávající trojdílné učebnice jsou téměř beze změn zařazeny do učebnice jednodílné. Ceny a některé reálie v zadáních byly aktualizovány.

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika 6 - pro 2. ročník - Sčítání a odčítání dvojcifern...

Pracovní sešit obsahuje sčítání a odčítání dvouciferných čísel, sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, násobení a dělení dvěma (třemi, čtyřmi), porovnání čísel rozdílem a matematický význam závorek. Geometrie: měření a rýsování úseček dané délky, vrcholy stran čtverce, obdélníku a trojúhelníku.

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika 2 - pro 1. ročník - Numerace, sčítání a odčítání ...

Pracovní sešit obsahuje numeraci, sčítání a odčítání čísel v oboru 0-10 a jednoduché slovní úlohy. Dále seznamuje s některými geometrickými tvary. Součástí sešitu je kartonová příloha určená k volnému procvičování učiva tohoto sešitu.

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika 5, I.díl - pracovní sešit - Jaroslava Justová

Pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva daného RVP ZV. Sešit je zásobníkem cvičení, z něhož je třeba vybírat podle potřeb, schopností a cílů jednotlivých žáků. Ke každé sudé straně s úkoly náleží protilehlá strana s linkami k výpočtům nebo nelinkovaná k rýsování. Na prázdné liché strany byly doplněny úkoly pro nácvik způsobů řešení testových úloh. Do tohoto seš...

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika 3, I.díl - pracovní sešit - Růžena Blažková, Kvě...

Dvojdílný pracovní sešit splňuje požadavky RVP ZV, lze jej používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody individuální i skupinové práce.

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika 4/A - pro 1. ročník (12. vydání) - Vlasta Landová...

Pracovní sešit završující řadu Matematik pro 1. ročník. Obsahuje sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy (i geometrické). Sešit může posloužit i v 2. ročníku obecných škol.

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika pro 5. ročník ZŠ 1. díl - Jaroslava Justová

Většina úloh z trojdílné učebnice byla zařazena do učebnice jednodílné, avšak vzhledem k obsahovým i grafickým odlišnostem nedoporučujeme oba typy učebnic kombinovat.Dvojdílný pracovní sešit lze používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí, odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu (viz záložka Související zboží)....

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika 5, II.díl - pracovní sešit - Jaroslava Justová

2. díl pokrývá svým obsahem zhruba 2. pololetí 5. ročníku. Svým grafickým i metodickým stylem odpovídá 1. dílu Pracovního sešitu.

Více informací
Dostupnost: skladem

Pracovní karty a přehledy k učebnici Matematika pro 4. roční...

Přílohu jednodílné Matematiky pro 4. ročník - Pracovní karty a přehledy - lze zakoupit samostatně. Jednotlivé listy jsou určeny k oddělení a k využití pro činnostní výuku (např. práce s kartičkami a číselnými osami) nebo mohou sloužit při zpětné vazbě.

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika pro 5. ročník ZŠ 3.díl - Jaroslava Justová

Čísla větší než milion, zlomky, desetinná čísla, řešení rovnic, odhady, zaokrouhlování, tabulky, grafy a diagramy. Geometrie: obsah čtverce a obdélníka, jednotky obsahu, povrch kvádru a krychle, propedeutika pojmu objem.

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika 4, I.díl - pracovní sešit - Matoušková Květoslava...

Dvojdílný pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva daného RVP ZV (obor přirozených čísel); lze jej využívat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody individuální i skupinové práce....

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika 4, II.díl - pracovní sešit - Růžena Blažková, Mil...

Dvojdílný pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva daného RVP ZV (obor přirozených čísel); lze jej využívat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody individuální i skupinové práce....

Více informací
Dostupnost: skladem

Moje počítání 5 pro 2. ročník ZŠ - Počítáme do 100 s přechod...

Pracovní sešit obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy a další úkoly k procvičování počítání do 100 s přechodem přes desítku a také násobilku a dělení hrou (2,3,4). Volně navazuje na učivo, které obsahuje sešit Matematika 6 Alter.

Více informací
Dostupnost: skladem

Moje počítání 6 pro 2(3). ročník ZŠ - Marie Gebelová

Pracovní sešit obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy a další úkoly k procvičování násobení a dělení hrou (5,6,7,8,9 a 10). Volně navazuje na učivo, které obsahuje sešit Matematika 7 Alter.

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika sešit 6 pro 2. ročník ZŠ - Lovis Kateřina, Miler Zdeněk,

Kniha: Matematika sešit 6 pro 2. ročník ZŠ; Autor: Lovis Kateřina, Miler Zdeněk,; Pracovní sešit obsahuje sčítání a odčítání dvouciferných čísel s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100, násobení a dělení dvěma (třemi, čtyřmi), porovnání čísel ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika pro 3. ročník ZŠ 1. díl - Blažková Růžena, Matoušková Květoslava,

Kniha: Matematika pro 3. ročník ZŠ 1. díl; Autor: Blažková Růžena, Matoušková Květoslava,; Úlohy z trojdílné učebnice byly téměř beze změn zařazeny do učebnice jednodílné. Ceny a reálie v zadáních byly aktualizovány. Učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV; obsahuje ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika pro 3. ročník ZŠ 2. díl - Blažková Růžena, Matoušková Květoslava,

Kniha: Matematika pro 3. ročník ZŠ 2. díl; Autor: Blažková Růžena, Matoušková Květoslava,; Nové učivo přináší numeraci do 1 000. Pamětné i písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000. Porovnávání čísel, zaokrouhlování, jednoduché a složené slovní úlohy. ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika sešit 2 pro 1. ročník ZŠ - Landová Vlasta, Tůmová Věra,

Kniha: Matematika sešit 2 pro 1. ročník ZŠ; Autor: Landová Vlasta, Tůmová Věra,; Pracovní sešit obsahuje numeraci, sčítání a odčítání čísel v oboru do 10 a jednoduché slovní úlohy. Dále seznamuje s některými geometrickými tvary. Součástí sešitu je kartonová ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Matematika 2 Numerace, sčítání a odčítání do 10 - Landová Vlasta, Staudková Hana, Tůmová Věra

Kniha: Matematika 2 Numerace, sčítání a odčítání do 10; Autor: Landová Vlasta, Staudková Hana, Tůmová Věra; Pracovní sešit obsahuje numeraci, sčítání a odčítání čísel v oboru 0 10 a jednoduché slovní úlohy. Dále seznamuje s některými geometrickými tvary. Součástí sešitu je kartonová příloha určená k volnému ...

Více informací
Dostupnost: skladem

Matematika sešit 4/A pro 1. ročník ZŠ - Landová Vlasta, Staudková Hana,

Kniha: Matematika sešit 4/A pro 1. ročník ZŠ; Autor: Landová Vlasta, Staudková Hana,; Pracovní sešit završující řadu Matematik pro 1. ročník. Obsahuje sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy (i geometrické). Sešit ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Pracovní sešit k učebnici matematika 4 II. díl - Blažková Růžena, Vaňurová Milena, Matoušková Květoslava

Kniha: Pracovní sešit k učebnici matematika 4 II. díl; Autor: Blažková Růžena, Vaňurová Milena, Matoušková Květoslava; Dvojdílný pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva daného RVP ZV (obor přirozených čísel); lze jej využívat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů

Pracovní sešit k učebnici matematika 3, I. díl - Blažková Růžena, Matoušková Květoslava, Vaňurová Milena

Kniha: Pracovní sešit k učebnici matematika 3, I. díl; Autor: Blažková Růžena, Matoušková Květoslava, Vaňurová Milena; Dvojdílný pracovní sešit splňuje požadavky RVP ZV, lze jej používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany ...

Více informací
Dostupnost: do 3 dnů
1 2 3 4

Pro vyhledávací frázi Matematika alter jsme na našem vyhledávači našli 184 výsledků. Nenašli jste přesně to, co jste hledali? Zkuste frázi Matematika alter trochu pozměnit a opět zadat do vyhledávacího pole. Pevně věříme, že produkt, který hledáte v naší nabídce na srovnávači CoChceš.cz naleznete!